• Suomi
 • Svenska

Elarbeten med yrkeskunskap
i hela Åboland

Elarbeten | Pargas, Åboland

Svahnströms El Ab är ett elföretag med 40 års erfarenhet. Vi finns i Pargas och utför elarbeten i hela Åboland.

Vi gör alla elinstallationer med specialisering på smarta egnahemshus. Även erbjuder vi elplanering samt förslag på energisnåla lösningar för ert hem.

Vi är en del av Elfin kedjan som består av 150 självständiga elföretag.

Vi ger service på finska, svenska, engelska

VI HJÄLPER ER MED

 • Egnahemshus installationer
 • LED belysningar
 • IHC
 • KNX
 • Fjärrstyrningar
 • Trådlösa installationer
 • Elplanering

 

 • Industri
 • Antenn arbeten
 • Data
 • Brandalarm
 • Elreparationer
 • Solpanels anläggningar
 • Installationer i fritidshusen i skärgården

 

UTNYTTJA HUSHÅLLSAVDRAGET!

Självrisken är 100 euro och maximibeloppet 2 400 euro per person (2017). Det avdragsgilla beloppets självrisk är 100 euro per kalenderår. Du kan alltså betala för flera arbeten som berättigar dig till hushållsavdrag och självrisken dras av bara en gång. Maximibeloppet av hushållsavdrag per kalenderår är 2 400 euro/person. Maximiavdraget för makar är sammanlagt 4 800 euro.

Läs mera >>